Tag Archives: cưỡi trâu rước dâu

Rước dâu bằng xe trâu

Chú rể cưỡi trâu đến rước dâu khiến nhiều người thấy lạ lẫm, thích thú. Tục lệ rước dâu bằng xe trâu, xe bò khá phổ biến ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam vào thời xa xưa. Xe trâu, xe bò khi đó được sử dụng chủ yếu vì cuộc sống quá nghèo khó. […]

HOTLINE ĐẶT HÀNG