Tuyển Dụng : Do nhu cầu mở rộng kinh doanh Thành Dũng Auto có nhu cầu tuyển dụng rất nhiều vị trí với chế độ lương và thưởng hấp dẫn

1.Tuyển thực tập viên SEO số lượng 10 người

3. Tuyển nhân viên Giao hàng số lượng 5 người 

4. Tuyển nhân viên Copywiter số lượng 5 người tại Hà Nội

5. Tuyển 10 nhân viên kinh doanh năm 2019

Tuyển Dụng